Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Bellis
боскалид + пираклостробин (252 g/kg + 128 g/kg)

Bellis ® је системични фунгицид са превентивним деловањем.

Примењује се фолијарно, прскањем или орошавањем, у засаду јабуке за сузбијање проузроковача обољења:

  • пепелнице јабуке (Podoshaera leucotricha),
  • трулежи плодова (Monilinia spp
  • чађаве пегавости лишћа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis)

У засаду крушке за сузбијање::

  • проузроковача чађаве пегавости лишћа и краставости плодова крушке (Venturia pirina).

Време примене :

За сузбијање проузроковача пепелнице јабуке (Podoshaera leucotricha): током вегетације (ББЦХ 54- 85), и то превентивно, пре стицања услова за секундарно заражавање.

За сузбијање проузроковача трулежи плодова (Monilinia spp) примењује се током зрења (фаза  81-87 ББЦХ скале), превентивно.

За сузбијање проузроковача чађаве пегавости лишћа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis) током вегетације (ББЦХ 54-85),и то превентивно, пре стицања услова за секундарно заражавање.

За сузбијање проузроковача и проузроковача чађаве пегавости лишћа и краставости плодова крушке  (Venturia pirina) током вегетације (ББЦХ 54-85), и то превентивно, пре стицања услова за секундарно заражавање.

Количина примеме:  0,8 kg/ha (8 g na 100 m2).
Утрошак воде: 1000 L/ha ( 10 L na 100 m2 ).