Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Kumulus DF
сумпор (800 g/kg)

Kumulus® DF је несистемични фунгицид са протективним деловањем, користи се у:

виновој лози: Против проузроковача пепелнице винове лозе (Uncinula necator) у концентарцији 0,3%, односно 30 грама у 10 литара воде за превентивно третирање и у концентарцији 0,3-0,5 %, односно 30-50 g у10 L воде за третирање у време појаве болести;

јабуци: Против проузроковача пепелнице јабуке (Podosphaera leucotricha) у концентарцији 0,3%, односно 30 g у 10 L воде за третирање пре цветања (фазе 51/54-59 BBCH-скале) и у концентарцији 0,3-0,5 %, односно 30-50 g у 10 L воде за третирање после цветања (од фазе 67 BBCH- скале). 

Максималан број третирања: Kumulus® DF се може 4 пута употребити на истој површини (у објекту) у току једне године, у алтернативној примени са другим препаратима. 

Напомене: 

Третирање се обавља при температурама између 18-28ºC. На температурама испод 16ºC, биолошко деловање је ослабљено због знатно мање испарљивости сумпора. Препарати на бази сумпора су недовољно ефикасни када је интензивнија зараза пепелницом на бобицама. Меша се са препаратима на бази бакар-оксихлорида, код примене у виновој лози, уз услов да је pH вредност мешавине неутрална. Не сме се мешати са препаратима јако алкалне и јако киселе реакције. 
 

Негативно деловање: 

  • на биљке ( фитотоксичност) Може бити фитотоксичан Ако се примени на температурама > 28ºC, и за неке сорте јабуке (Cox orange).
  • на воде (контаминација): Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, бунара, језера и изворишта вода), третирајући најмање 20 м удаљено од њих.

Каренца: 14 дана за јабуку и 28 дана за грожђе. 

Радна каренца: Један дан.