Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Profilux
манкозеб + цимоксанил (680+ 45 g/kg)

Profilux ® је фингицид који се примењује за сузбијање проузроковача пламењаче у кромпиру и виновој лози, превентивно, а најкасније по појави првих симптома у току вегетације.

  • винова лоза: за сузбијање проузроковача пламењаче (Plasmopara viticola) у количини примене 2 - 2,5 kg/hа (20 - 25 g на 100 m2) превентивним третирањем најкасније по појави првих симптома (фазе 12-79 ББЦХ скале), уз утрошак воде 600 - 1000 L/hа (6 - 10 L на 100 m2);
  • кромпир: за сузбијање проузроковача пламењаче (Phytophthora infestans)  и црне пегавости (Alternaria solani) у количини примене 2 - 2,5 kg/hа (20 - 25g на 100 m2) превентивним третирањем или најкасније када се стекну услови за остваривање инфекције (фазе 19-91 ББЦХ скале), уз утрошак воде 200 - 400 L/hа (2 - 4 L на 100 m2).

 

Каренца: 

42 дана за винске сорте винове лозе
21 дан за стоне сорте винове лозе
14 дана за кромпир