Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Stroby DF
кресоксим-метил (500 g/kg)

Препарат има протективно, куративно и ерадикативно деловање. Инхибира траснпорт електрона у респораторном ланцу. Инхибира клијање спора. 

Класификација резистентности (FRAC): 11. 

Примењује се у засадима : 

  • Јабуке, за сузбијање чађаве пегавости лишћа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis) и пепелнице јабуке (Podosphaera leucotricha), и то за висину крошње 2 m: 150 g/hа (1,5 г на 100 m2 ), а за висину крошње 3 m: 200 g/hа (2 g на 100 m2). Препарат у јабуци треба применити пре остваривања услова за аскоспорне заразе, током трајања периода примарних инфекција (фазе 01-72 ББЦХ-скале). Може се применити у комбинацији са препаратомDelan 700- WG, и то: 0,05% Delan 700-WG + 0,02% Stroby- DF ( 5mL + 2 mL u 10 L воде) и
  • Винове лозе, за сузбијање пепелнице (Uncinula necator) 200 g/hа (2 g на 100 m2 ), и то пре цветања (фазе 11-19 ББЦХ-скале) и после цветања (фазе 71-79 ББЦХ-скале). 

Утрошак воде : у јабуци 1.000 – 1.500 L/hа (10 – 15 L на 100m2 ),а у виновој лози 1.000 L/hа(10 л на 100 m2 ). 

Максималан број третирања у току једне године на истој површини: Три до четири пута у току године, са интервалом између два третирања 10-14 дана.

Каренца: за јабуку 21 дан и за винову лозу 35 дана. 

Мешање са другим пестицидима: не сме се мешати са препаратима на бази малатиона, хлорпирифоса, метидатиона.