Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Kestrel
ацетамиприд (200 g/kg)

Kestrel® је системични инсектицид са контактним и дигестивним деловањем.

Примењује се:

1) у засаду јабуке у концентрацији 0,025% (2,5 ml у 10 l воде) за сузбијање:

  •  јабуковог смотавца (Cydia pomonella) третирањем 5-7 дана после максималног лета лептира или на почетку пиљења гусеница,
  • зелене јабукине лисне ваши (Aphis pomi) третирањем на почетку формирања колонија,
  • минера округлих мина (Leucoptera scitella) третирањем у време појаве првих мина;

2) у засаду вишње у концентрацији 0,025% (2,5 ml у 10 l воде) за сузбијање трешњине муве (Rhagoletis cerasi) третирањем на почетку пиљења ларви;

3) у усеву кромпира у количини 0,2-0,25 l/ha (20-25 ml на 100 m2) за сузбијање кромпирове златице (Leptinotarsa decemlineata) третирањем млађих ларвених ступњева.

Примењује се прскањем или орошавањем уз утрошак 600-1000 l/ha воде (6-10 l воде на 100 m2) у засаду јабуке и вишње и 200-400 l/ha воде (2-4 l воде на 100 m2) у усеву кромпира.

Максималан број третирања на истој површини у току године: 

  • Два пута у засаду јабуке,
  • једном у засаду вишње и усеву кромпира

Мешање са другим средствима за заштиту биља:  Може се мешати са средствима за заштиту биља неутралне и слабо киселе реакције. Не сме се мешати са средствима за заштиту биља алкалне реакције.

Каренца:
28 дана за јабуку
14 дана за вишњу и кромпир.


Радна каренца: Два дана

Напомене:
Не примењивати алтернативно са средствима за заштиту биља из групе неоникотиноида (ацетамиприд, имидаклоприд, тиаклоприд, тиаметоксам), због могућег развоја резистентности на ацетамиприд и укрштене резистантности.