Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Methomex
метомил (200 g/l)

Methomex® је системични инсектицид са контактним и дигестивним деловањем.

Примењује се у усеву краставца у пољу за сузбијање лисних ваши (Aphididae) у количини 1,25 l/ha (12,5 ml на 100 m2) третирањем на почетку формирања колонија вашију.

Примењује се фолијарно уз утрошак 300-600 l/ha воде (3-6 l воде на 100 m2).

Средство за заштиту биља Methomex® се не сме примењивати:

- у заштићеном простору (стакленици и пластеници);

- на површинама које служе за сакупљање воде за пиће;

- у време цветања биљака, у време испаше пчела, нити у случајевима када су на парцели или око парцеле присутни корови у цвету или случају појаве медљике.

Максималан број третирања на истој површини у току године: Два пута

Каренца: 14 дана за краставац

Радна каренца: Два дана