Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Microvell
Течна формулација састављена од микроелеманата у хелатном облику.

Течна формулација састављена од микроелеманата у хелатном облику.

Примењује се фертиригацијом, а може се примењивати и фолијарно. Осим тога, примењује се и у хидропонској производњи.

Микровел се примењује у свим ситуацијама када је нарушен минерални баланс у биљкама или ако је фолијарна анализа показала недостатке неких од микроелемената које препарат садржи, али и као одлична превентива спречавања настанака дефицита микроелемената.

  • Гвожђе комплекс (Fе) 4%
  • Манган комплекс (Mn) 1,9%
  • Цинк комплекс (Zn) 0,5%
  • Бакар комплекс (Cu) 0,3%
  • Бор (B) 0,4%
  • Молибден (Мо) 0,1%