Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Pyrinex
хлорпирифос (480 g/l)

Pyrinex® 48 EC је несистемични инсектицид са контактним, дигестивним и инхалационим деловањем.

Примењује се за сузбијање штеточина:

  • У засаду јабуке, крушке и дуње: зелене лисне ваши јабуке (Aphis pomi), пепељасте ваши јабуке (D.plantaginea), ваши листа крушке (D.pyri), зелене миграторне ваши јабуке (Rhopalosiphum insertum) на почетку формирања колонија у концентрацији 0,1-0,15% (10-15 ml у 10 l воде), обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri) у време појаве првих јединки у концентрацији 0,15% (15 ml у 10 l воде), дудовца (Hyphantria cunea) и губара (Lymantria dispar) сузбијањем гусеница првог до другог ступња у концентрацији 0,1-0,15% (10-15 ml у 10 l воде). Примењује се тракторским и леђним прскалицама и атомизерима уз утрошак 600-1000 l/ha воде (6-10 l воде на 100 m2 ). 

 

  • У засаду трешње, вишње, брескве, кајсије и шљиве: зелене бресквине ваши (Myzus persicae), лисне ваши трешње (M.cerasi), цигаретасте ваши брескве (M.varians), пепељасте ваши шљиве (Hyalopterus pruni) и мале ваши шљиве (Brachycaudus helichrysi) на почетку формирања колонија у концентрацији 0,1-0,15% (10-15 ml у 10 2 l воде). Примењује се тракторским и леђним прскалицама и атомизерима уз утрошак 600-1000 l/ha воде (6-10 l воде на 100 m2 ).

 

  • У усеву стрних жита: велике ваши жита (Macrosiphum avenae), ваши руже (Metopolophium dirhodum), зелене ваши жита (Schizaphis graminium) на почетку формирања колонија у количини 1-1,5 l/ha (10-15 ml на 100 m2 ) и житне стенице (Eurigaster austriaca, E.maura) при масовном пиљењу ларви у количини 1,5 l/ha (15 ml на 100 m2 ). Примењује се тракторским прскалицама уз утрошак 200-400 l/ha воде (2-4 l воде на 100 m2 ).

 

  • У усеву шећерне репе: црне репине ваши (Aphis fabae), зелене бресквине ваши (Myzus persicae) на почетку формирања колонија у количини 1-1,5 l/ha (10-15 ml на 100 m2 ), корњаша-мрвица репе (Atomaria linearis) у време појаве првих јединки и лисне совице (Mamestra brassicae, M.oleracea) сузбијањем гусеница првог до трећег ступња у количини 1,5 l/ha (15 ml на 100 m2 ). Примењује се тракторским прскалицама уз утрошак 200-400 l/ha воде (2-4 l воде на 100 m2 ). 

 

  • У усеву кромпира: кромпирове златице (Leptinotarsa decemlineata) пре развића ларви четвртог ступња у количини 1,5 l/ha (15 ml на 100 m2 ). Примењује се тракторским прскалицама уз утрошак 200-400 l/ha воде (2-4 l воде на 100 m2 ).

 

  • У засаду дувана: зелене бресквине ваши (Myzus persicae) на почетку формирања колонија и лисних совица (Noctuidae:Heliothus obsoleta, Autographa gama) сузбијањем гусеница првог до трећег ступња у количини количини 1,5 l/ha (15 ml на 100 m2 ). Примењује се фолијарно уз утрошак 200-400 l/ha воде (2-4 l воде на 100 m2 ). 

 

  • У усевима стрних жита, шећерне репе, кромпира, дувана, поврћа (изузев коренастог и лиснатог, младог лука и младог кромпира): ларве скочибуба (Elateridae:Agriotes obsoletus, A.sputator, A.lineatus), ларву гундеља-грчице (Melolonthinae: велики мајски гундељ-Melolontha melolontha, мали пролећни гундељ-Rhiyotrogus aequinoctialis, мали летњи гундељ-Amphimallon solstitialis) третирањем земљишта у траке, истовремено са сетвом, односно садњом, уз обавезну инкорпорацију у количини 6-8 l/ha (60-80 ml на 100 m2 ).

 

Утрошак воде је 200-400 l/ha (2-4 l воде на 100 m2 ).

 

Максималан број третирања на истој површини у току године: Два пута за све примене осим за третирање земљишта за сузбијање земљишних штеточина где је дозвољено само једно тетирање у току године на истој површини.

 

Мешање са другим средствима за заштиту биља:

Може се мешати са средствима за заштиту биља на бази дифлубензурона, диметоата, циперметрина, пиримикарба, тирама.

Не сме се мешати са алкалним средствима за заштиту биља.

 

Фитотоксичност: Може бити токсично за винову лозу, лиснато поврће, краставац, руже и цвеће (азалеје, камелије и др.).

 

Каренца:

Обезбеђена временом примене за поврће изузев коренастог (третирање преко земљишта)

28 дана за воће, кромпир, шећерну репу

42 дана за дуван и стрна жита

91 дан за кромпир (третирање преко земљишта)

 

Радна каренца: Један дан

 

Напомена:

-Не сме се примењивати у коренастом поврћу, младом луку, младом кромпиру и салати.

-На третираним површинама, најмање 14 дана после примене, не дозволити приступ домаћим животињама.

-Средство за заштиту биља је токсично по пчеле. Пре третирања обавестити околне пчеларе о намери третирања како би благовремено затворили пчеле.

-Због потенцијалног развоја резистентности јабукиног смотавца и биљних вашију на хлорпирифос и укрштене резистентности на једињења сличног механизма деловања не примењивати средство за заштиту биља више од два пута током вегетационе сезоне.