Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Sercadis
Флуксапироксад (300 g/l )

SERCADIS® је системични фунгицид превентивног и куративног деловања. Примењује се фолијарно, прскањем или орошавањем, у засаду јабуке за сузбијање проузроковача обољења: пепелнице јабуке (Podoshaera leucotricha) и чађаве пегавости лишћа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis) и у засаду крушке за сузбијање проузроковача чађаве пегавости лишћа и краставости плодова крушке (Venturia pirina).

Време примене: 

  • У засаду јабуке, а против проузроковача пепелнице јабуке (Podoshaera leucotricha), од фазе када су први листови видљиви (фаза мишјих ушију) и даље током вегетације (фазе 10-78 ББЦХ-скале). 
  • У засаду јабуке и крушке, а против проузроковача чађаве пегавости лишћа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis) и крушке (Venturia pirina), током примарних зараза (фазе 53-81 ББЦХ-скале). Концентрација/ количина примеме: 0,025% (0,25 L/hа). 

Утрошак воде: 1000 L/hа (10 L на 100 m2 ). 

Максималан број третирања у току године на истој површини : Три пута, на истој површини, у току године. 

Начин деловања: Флуксапироксад има превентивно и куративно деловање. Спречава деобу спора и развој инфекције. Инхибитор је сукцинат дехидрогеназе. 

FRAC класификација: 7.

Каренца : 35 дана за јабуку и крушку.