Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Vincare
фолпет + бентиаваликарб- изопропил (500+ 17,5 g/kg)

Vincare® je контактни фунгицид са протективним и куративним деловањем.

Примењује се:

  • у усеву кромпира за сузбијање проузроковача пламењаче кромпира (Phytopthora infestans), превентивним третирањем током вегетације (фазе 19-71 BBCH скале), пре настанка инфекције, у количини 1,5-1,8 kg/ha (15-18 g на 100 m2). Примењује се фолијарно тракторским и леђним прскалицама уз утрошак 300-400 l/ha воде (3-4 l воде на 100 m2).

 

  • У засаду винове лозе за сузбијање проузроковача пламењаче винове лозе (Plasmopara viticola), превентивним третирањем током вегетације (фазе 13-81 BBCH скале), пре стицања услова за заражавање и ширење обољења, у количини 1,8-2,0 kg/ha (18-20 g на 100 m2). Примењује се фолијарно тракторским и леђним прскалицама уз утрошак 600-1000 l/ha воде (6-10 l воде на 100 m2).

Максималан број третирања на истој површини у току године: Три пута

Мешање са другим пестицидима: Не сме се мешати са Бордовском чорбом, другим алкалним средствима за заштиту биља и ЕЦ формулацијама.

Каренца:

  • 21 дана за кромпир
  • 28 дана за винову лозу

Радна каренца:  До сушења депозита