Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Zincvell
Цинк комплекс (Zn) 15 %

Течна формулација са 15% цинка у хелатном облику. Примењује се ради превенције и кориговања недостатака овог елемента. Може се примењивати кроз систем за наводњавање или фолијарном апликацијом.